Продукти

Общи условия за ползване

Общи условия на ползване

Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване се предоставят от ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“ на потребителите при изръшването на покупки през електронния магазин  www.shop.uazbg.com  независимо дали имат регистрация или не. Използуването на електронния магазин /уеб сайт / от потребителите се приема като съгласие с Условията за ползване на електронния магазин. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да извършват покупки през www.shop.uazbg.com .
Доставчик

Съгласно ЗЗП  Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя информация относно:
Името и адреса на доставчика,адрес на упранление и телефони за контакти – пълна информация е посочена на страница на уеб сайта в раздел Контакти.
Характеристики на стоките са изписани в страницата за представяне на всеки продукт,като е посочено подробно описание със снимков материал,номенклатурен номер с посочена цена в лв. с ДДС и бутон за поръчка.  Цената на стоките е за 1 брой, без включена в тази стойност цена на доставката,ако е посочено че изделието е комплект от различини изделия то цената е за 1 комплект. За възможни правописни грешки доставчика не носи отговорност. 

Потребители 

Потребителите се съгласяват да използват електронния магазин www.shop.uazbg.com по методиката и вида определен от ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“ . Потребители които се регистрират в електронния магазин www.shop.uazbg.com  се съгласяват да получават по e-mail и да разглеждат непоискани търговски съобщения от ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“.

Потребителите на www.shop.uazbg.com са запознати с правата си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.Всеки Потребител независимо регистриран или не в електрониия магазин, може свободно да използува ивнформацията побликувана на www.shop.uazbg.com , но нямат право да я извличат по никакъв начин,с цел създаване и използуване в друга база данни,да я продават,препродават и предоставят на трети лица.

Пазаруване - методика 

При желание да закупите определен продукт , трябва да отворите страницата с описанието му, да въведете брой и да натиснете бутон "Купи". Продукта веднага се регистрира в  "Количка". Ако желаете да продължите с пазаруването изберете нов продукт, количество и натиснете отново бутон "Купи". Стоките се натрупват в „Количка“. Можете да коригирате броя на поръчаните продукти, да изтриете или добавяте продукти, преди да натиснете бутон "Поръчай". Ако желаете да премахнете дадена стока от поръчката трябва да зададете за количество - нула и да натиснете бутон "изтрий". След като вече сте уточнили вида на стоките и количествата продължавате нататък с бутона "Поръчай". Следва да се нанесете данните които изисква формата за поръчка. ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“ не носи отговорност за сгрешени данни при изпълнение на поръчките. Успех в Пазаруването.

Промяна на цени 

ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“ си запазва правото да  коригира цените и облика на сайта, без за е длъжен предварително да уведомява за това. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. Ако има неволно сгрешена информация относно цена или количества на сайта доставчика е длъжен да уведоми потребителя още при обработката на заявката /преди изпращането и плащането/, като и двамата могат да се откажат от сделката ако не се стигне до консенсус. 

Отказ от стока - права 

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП  има право без да посочва причина да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че не е използвана, не е с нарушена цялост на опаковката и е във вид, в който е получена. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП , той следва да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на доставчика. Съобразно ЗЗП  чл.53 до изтичане на срока от 7 работни дни, посочен в ЗЗП , чл.55 всички плащания са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД). ЕТ“Карбон Александър Атанасов“ се задължава да възстанови платените от Вас суми в срок до 15 дни от датата на която сте упражнили правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на Купувача /потребителя/. При явно разминаване на описанието на стоката в сайта и това, което потребителят е получил в действителност, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от него за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 15 дни от получаване на върнатата стока в ненарушен търговския вид и опаковка или при желание от страна на потребителя я заменя със съответстваща на заявената. За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на един селищен разговор от цялата страна).